fredag 16. januar 2015

Hvorfor skiftet vi kalender i år 1700?Julius Cæsar (102-44 f-Kr). 
 
Julius Cæsar introduserte i år 45 f.Kr en kalender etter Egyptisk mønster, hvor året hadde 365 dager og var delt opp i 12 måneder. Året ble kalt for "forvirringens år",og det var ikke så rart, for året ble forlenget med 90 dager for å få solåret til å stemme over ens med kalenderåret. Forvirringen skulle vise seg ikke å bli mindre med årene - snarere tvert om. Et solår viste seg ikke å være akkurat 365 dager, så i år 8 e.Kr ble kalenderen korrigert igjen. Nå for å omfatte et skuddår med 366 dager hvert 4. år. Virker det kjent? Men det skulle vise seg at denne kalenderen heller ikke holdt mål ved bruk over lengre tid.

I 325 e.Kr var det et stort kirkemøte i Nicæa, hvor man besluttet å lage en ny kalender. I året 527 e.Kr kom det enda et forslag til korrigering, da Dionysus Exiguous foreslo å starte kalenderen med å telle fra året da Jesus ble født.
Dionysus Exiguous

Den Gregorianske kalender
For å unngå en stadig økende feil mellom datoen for jevndøgn og det faktiske jevndøgnstidspunkt, proklamerte pave Gregorius XIII i 1582 at dagen etter 4. oktober i 1582 skulle være den 15. oktober. På denne måte ville jevndøgnstidspunktet komme tilbake til den 21 Mars igjen. Videre måtte regelen for skuddår forandres noe. Denne hadde opprinnelig sagt at alle år som var delelig med 4 skulle være skuddår. Nå ble det også innført at året ved hvert århundreskifte skulle være skuddår dersom det var delelig med 400. Altså f.eks. år 1600, 2000, 2400 osv. I tillegg bestemte han at den første dagen i året skulle være 1. januar.
 Pave Gregor XIII
I den Gregorianske kalender blir derfor gjennomsnittsåret 365,24250 dager. Sammenliknet med det "egentlige" gjennomsnittsår, vil dette gi en feilmargin på en dag i løpet av 3571 år. Dette skaper i hvert fall ingen problemer i vår tid.
   
Norge skiftet fra Juliansk til Gregoriansk kalender i år 1700. Dette foregikk på den måten at vi avsluttet februar måned med den 18. Neste dag ble den 1. mars. Jeg har av og til tenkt på om det ble født tvillinger på hver sin side av midnatt akkurat på dette tidspunktet dette året. De hadde jo ikke fått samme bursdag uansett, men tenk å ha 10 (av og til 11) dager mellom dem da!

Denne interessante informasjonen har jeg funnet på http://www.maritimt.net/arkforsk/kalender.htm

God helg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Tusen takk for at du leser bloggen min!